cơ cấu tổ chức

liên kết

Tiện ích


Tập thể Trung Tâm Y tế Cẩm Mỹ
Tập thể Trung Tâm Y tế Cẩm Mỹ
Tập thể Trung Tâm Y tế Cẩm Mỹ

Tin tiêu điểm

HƯỞNG ỨNG NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI, NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI NĂM 2024, CHIẾN ...

HƯỞNG ỨNG NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI, NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI NĂM 2024, CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2024

Thông Báo Tổ Chức Đấu Thầu Khai Thác Dịch Vụ Thuê Mặt Bằng Giữ Xe

Bệnh viện Cẩm Mỹ thông báo về việc tổ chức đấu thầu khai thác dịch vụ thuê mặt bằng giữ xe

BẢNG GIÁ TIÊM CHỦNG DỊCH VỤ

TTYT Cẩm Mỹ đã triển khai tiêm chủng dịch vụ. Rất cám ơn sự quan tâm của mọi người.

Thông báo
Tin tức

THÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý

Thanh Lý Tài  Sản

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội; Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá; Căn cứ Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận cho Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thanh lý tài sản, thiết bị y tế không còn sử dụng được; Căn cứ Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về đính chính Điều 2 Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 31/10/203 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận cho Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thanh lý tài sản, thiết bị y tế không còn sử dụng được; Thực hiện Công văn số 6839/SYT-KHTC ngày 09/11/2023 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai về việc thanh lý tài sản, thiết bị y tế không còn sử dụng được của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TTYT ngày 15/4/2024 của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá thanh lý tài sản (máy móc, thiết bị y tế và văn phòng) đã hư

Thông tin y học
Kiến thức y khoa

tin mới


Tìm kiếm tin tức

Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh

Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı