cơ cấu tổ chức

liên kết

Tiện ích


Hiển thị tin chuyên mục

Tuyển dụng viên chức Y tế đợt 2/2023Căn cứ Kế hoạch số 874/KH-TTYT ngày 24/7/2023 của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ về việc tuyển dụng viên chức đợt 2/223; Căn cứ Công văn số 3865/SYT-VP ngày 31/7/2023 của Sở Y tế Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức đợt 2/2023; Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thông báo Tuyển dụng viên chức y tế đợt 2/2023, cụ thể như sau:

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thông báo tuyển dụng viên chức y tế đợt 1 năm 2023, cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 1108/QĐ-SYT ngày 19/8/2022 của Sở Y tế Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-SYT ngày 12/4/2022 của Sở Y tế Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ; Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2022, cụ thể như sau:

Bệnh viện Cẩm Mỹ xin thông báo tuyển dụng các vị trí sau đây:

Bệnh viện Cẩm Mỹ xin thông báo đên quý bà con lịch nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, như sau:

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, Bệnh viện Cẩm Mỹ thông báo xét tuyển như sau:

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, Bệnh viện Cẩm Mỹ thông báo xét tuyển như sau:

01 Kỹ thuật viên cao đẳng/ trung cấp điện hoặc kỹ thuật điện bậc nghề 3/7 (có kinh nghiệm về điện).

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, Bệnh viện Cẩm Mỹ thông báo xét tuyển như sau:
tin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı