ban giám đốc


GIÁM ĐỐC
Họ và tên:   Lưu Văn Tường
Năm sinh:   1964
Quê quán:   Quảng Nam
Chuyên môn:   BSCKII Quản lý Y tế
Lý luận chính trị:   Cao cấp
Quản lý nhà nước:   Chuyên viên chính
Chức vụ:   Giám đốc
Khen thưởng:   Thầy thuốc Ưu tú 

Họ và tên:        Nguyễn Thị Phương Dung

Năm sinh:        1968

Chức vụ:          Phó giám đốc chuyên môn

Chuyên môn:   BSCKI Sản Phụ khoa

Lý luận CT:      Cao cấpHọ và tên:        Nguyễn Thị Kim Hà

Năm sinh:        1975

Chức vụ:          Phó giám đốc

Chuyên môn:   BSCKI Sản Phụ Khoa

Lý luận CT:       Cao Cấp

 

Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı