cơ cấu tổ chức

liên kết

Tiện ích


KHOA nhi

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ được thành lập theo Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh  Đồng Nai trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện Đa khoa và TTYT huyện và Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 3 Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Đến nay, toàn đơn vị có 04 phòng chức năng, 12 khoa chuyên môn, 13 Trạm Y tế xã và 01 Phòng Khám ĐKKV Sông Ray. Về cơ bản, công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy của TTYT huyện bước đầu đi vào hoạt động ổn định, kịp thời và đảm bảo công tác khám, chữa bệnh hàng ngày cho nhân dân trên địa bàn huyện, công tác y tế dự phòng và y tế xã.

Khoa Nhi được hình thành từ sự chia tách của khoa Nội Nhi – Bệnh viện Đa khoa Cẩm Mỹ

II. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

1. Phó khoa:

Họ và tên: BS. Phạm Thành Hưng

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa I Nhi khoa

2. Nhân viên khác:

          Bác sĩ Nội – Nhi: 02

          Hộ sinh trung học: 02

          Điều dưỡng trung học: 02

          Y sĩ: 01

          Điề dưỡng cao đẳng: 01

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

          1. Xây dựng kế hoạch và thực hiện chăm sóc, điều trị nội trú cho tất cả các trường hợp đang được thu dung điều trị tại Trung tâm theo chuyên ngành;

2. Tổ chức điều trị nội trú cho người bệnh; kết hợp y học hiện đại với y dược cổ truyền trong điều trị, thực hiện chuyển tuyến khi vượt quá khả năng chuyên môn và tiếp nhận bệnh nhân do các đơn vị y tế chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng.

3. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định

4. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng, tham dự các hội nghị tập huấn…

5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao

Xem thêm nội dung

tin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı