cơ cấu tổ chức

liên kết

Tiện ích


Hiển thị tin chuyên mục

Thông Báo Bán Công Cụ, Dụng Cụ Thanh Lý Năm 2023
[ Cập nhật vào ngày (22/11/2023) ]

Thông báo thanh lý công cụ dụng cụ thuộc quản lý của TTYT Cẩm Mỹ năm 2023


Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-TTYT ngày 18/9/2023 của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ về việc phê duyệt Danh mục công cụ, dụng cụ thanh lý năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-TTYT ngày 21/11/2023 của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ về việc phê duyệt giá bán chỉ định công cụ, dụng cụ thanh lý năm 2023,

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thông báo bán công cụ, dụng cụ (CCDC) thanh lý năm 2023 với các nội dung sauTập tin đính kèm

admin

  In bài viếttin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı