cơ cấu tổ chức

liên kết

Tiện ích


Hiển thị tin chuyên mục

Tuyển dụng viên chức y tế đợt 2 năm 2022
[ Cập nhật vào ngày (12/04/2023) ]

Căn cứ Quyết định số 1108/QĐ-SYT ngày 19/8/2022 của Sở Y tế Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ;


Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thông báo tuyển dụng viên chức y tế đợt 2 năm 2022, cụ thể như sau:

STT

Vị trí

việc làm

Chức danh NN

Trình độ

Số lượng

cần tuyển

Hạng

Mã số

Chuyên môn

Ngoại ngữ

Tin học

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Thực hiện công việc chuyên môn tại phòng TCHC, khoa YTCC – TTYT huyện

III

V.08.04.10

Cử nhân Y tế công cộng

2/6

Cơ bản

03

2

Thực hiện công việc điều dưỡng tại khối Điều trị – TTYT huyện

IV

V.08.05.13

Điều dưỡng cao đẳng

trở lên

1/6

Cơ bản

10

3

Thực hiện công việc điều dưỡng tại Trạm Y tế xã – TTYT huyện

IV

V.08.05.13

Điều dưỡng cao đẳng

1/6

Cơ bản

02

4

Thực hiện công việc tại khối Điều trị TTYT huyện

IV

V.08.06.16

Hộ sinh

cao đẳng

trở lên

1/6

Cơ bản

02

5

Thực hiện công việc chụp Xquang tại khối Điều trị - TTYT huyện

III

V.08.07.18

Kỹ thuật Y (Xquang)

2/6

Cơ bản

01

6

Thực hiện công việc của Y sĩ đa khoa tại các Trạm Y tế xã

IV

V.08.03.07

Y sĩ đa khoa

1/6

Cơ bản

05

7

Thực hiện công việc y học cổ truyền tại các Trạm Y tế xã

IV

V.08.03.07

Y sĩ Y học

cổ truyền

1/6

Cơ bản

03

8

Thực hiện công việc cấp phát thuốc, quản lý kho

tại Khoa Dược

IV

V.08.08.23

Dược sĩ

cao đẳng

1/6

Cơ bản

01

9

Thực hiện công việc dân số viên tại Trạm Y tế xã

IV

V.08.10.29

Dân số viên (Điều dưỡng/ Hộ sinh/ Dược sĩ cao đẳng hoặc Y sĩ đa khoa)

1/6

Cơ bản

01

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

28

* Hình thức tuyển dụng: Theo hình thức xét tuyển.

 *Thời gian, địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ:

1. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ trong ngày, giờ hành chính từ ngày 22/8/2022 đến hết ngày 20/9/2022.

2. Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ.

3. Điện thoại liên hệ: 02513.878821 (Bà Nguyễn Thị Hải Hậu – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính) trong giờ hành chính để được hướng dẫn chi tiết.


STT

Vị trí

việc làm

Chức danh NN

Trình độ

Số lượng

cần tuyển

Hạng

Mã số

Chuyên môn

Ngoại ngữ

Tin học

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Thực hiện công việc chuyên môn tại phòng TCHC, khoa YTCC – TTYT huyện

III

V.08.04.10

Cử nhân Y tế công cộng

2/6

Cơ bản

03

2

Thực hiện công việc điều dưỡng tại khối Điều trị – TTYT huyện

IV

V.08.05.13

Điều dưỡng cao đẳng

trở lên

1/6

Cơ bản

10

3

Thực hiện công việc điều dưỡng tại Trạm Y tế xã – TTYT huyện

IV

V.08.05.13

Điều dưỡng cao đẳng

1/6

Cơ bản

02

4

Thực hiện công việc tại khối Điều trị TTYT huyện

IV

V.08.06.16

Hộ sinh

cao đẳng

trở lên

1/6

Cơ bản

02

5

Thực hiện công việc chụp Xquang tại khối Điều trị - TTYT huyện

III

V.08.07.18

Kỹ thuật Y (Xquang)

2/6

Cơ bản

01

6

Thực hiện công việc của Y sĩ đa khoa tại các Trạm Y tế xã

IV

V.08.03.07

Y sĩ đa khoa

1/6

Cơ bản

05

7

Thực hiện công việc y học cổ truyền tại các Trạm Y tế xã

IV

V.08.03.07

Y sĩ Y học

cổ truyền

1/6

Cơ bản

03

8

Thực hiện công việc cấp phát thuốc, quản lý kho

tại Khoa Dược

IV

V.08.08.23

Dược sĩ

cao đẳng

1/6

Cơ bản

01

9

Thực hiện công việc dân số viên tại Trạm Y tế xã

IV

V.08.10.29

Dân số viên (Điều dưỡng/ Hộ sinh/ Dược sĩ cao đẳng hoặc Y sĩ đa khoa)

1/6

Cơ bản

01

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

28
TC-HC

  In bài viếttin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı