cơ cấu tổ chức

liên kết

Tiện ích


Hiển thị tin chuyên mục

Thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2022
[ Cập nhật vào ngày (17/05/2022) ]

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-SYT ngày 12/4/2022 của Sở Y tế Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ; Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2022, cụ thể như sau:


I. Nhu cầu tuyển dụng: 29 vị trí việc làm

1 Thực hiện công tác khám, chữa bệnh đa khoa tại khối Điều trị - TTYT huyện III V.08.01.03 Bác sĩ Y đa khoa SL 05
2 Thực hiện công việc điều dưỡng tại khối Điều trị – TTYT huyện IV V.08.05.13 Điều dưỡng cao đẳng SL 10
3 Thực hiện công việc tại khối Điều trị TTYT huyện IV V.08.06.16 Hộ sinh
cao đẳng SL 02
4 Thực hiện công việc chụp Xquang tại khối Điều trị - TTYT huyện IV V.08.07.19 Kỹ thuật Y (Xquang) SL 01
5 Thực hiện công việc xét nghiệm tại Khoa XN & CĐHA – TTYT huyện IV V.08.07.19 Kỹ thuật Y (Xét nghiệm) SL 01
6 Thực hiện công việc phục hồi chức năng – vật lý trị liệu tại Khoa XN & CĐHA – TTYT huyện IV V.08.07.19 Kỹ thuật Y (Phục hồi chức năng – Vật lý trị liệu) SL 01
7 Thực hiện công việc y học cổ truyền tại các Trạm Y tế xã IV V.08.03.07 Y sĩ Y học
cổ truyền SL 06
8 Thực hiện công việc dân số viên tại Phòng dân số IV V.08.10.29 Dân số viên (Điều dưỡng/ Hộ sinh cao đẳng hoặc Y sĩ đa khoa) SL 02
9 Thực hiện công việc dân số viên tại Trạm Y tế xã IV V.08.10.29 Dân số viên (Điều dưỡng/ Hộ sinh cao đẳng hoặc Y sĩ đa khoa) SL 01
Tổng cộng: 29

II. Hình thức tuyển dụng: Theo hình thức xét tuyển.

III. Thời gian, địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ:
1. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ trong ngày, giờ hành chính từ ngày 12/5/2022 đến hết ngày 11/6/2022.
2. Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ.
3. Điện thoại liên hệ: 02513.878821 (Bà Nguyễn Thị Kim Châu – Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính) trong giờ hành chính để được hướng dẫn chi tiết.TCHC

  In bài viếttin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı