cơ cấu tổ chức

liên kết

Tiện ích


Hiển thị tin chuyên mục

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT I NĂM 2019
[ Cập nhật vào ngày (22/04/2019) ]

Bác sĩ 10 Dân số viên 01 Cử nhân điều dưỡng 01 Dược sĩ trung cấp 01 Điều dưỡng cao đẳng 06 Kĩ thuật viên tin học 01 Y sĩ YHCT 01 Kĩ thuật viên X-Quang 01 Y sĩ đa khoa 01


Quyết đinh tuyển dụng Thong bao tuyen dung vien chuc.signed.pdf
TCHC

  In bài viếttin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

SƠ đồ đường đi